Bắt đầu từ 08/07/2018 đến 03/08/2018

Chưa trúng rồi
Suzuki SDG-15NL
Chưa trúng rồi
D'Addario EJ13
Chưa trúng rồi
Vocher 500.000 VNĐ
Vocher 200.000 VNĐ
Capo PWCT12
Chưa trúng rồi
Vocher 200.000 VNĐ
Chưa trúng rồi
Vocher 200.000 VNĐ
Chương trình quay số may mắn !
Đăng ký thành viên để có thể quay số nhận phần thưởng may mắn.

Nội quy chương trình quay số:

 • Chương trình chỉ dành cho thành viên đã đăng ký.
 • Để tham gia, hãy điền thông tin cá nhân để có thể quay số.
 • Mỗi thành viên có 2 lượt quay miễn phí trong lần đầu tiên
 • Sau lần đầu tiên, mỗi thành viên có 1 lượt quay miễn phí
 • Để quay tiếp thêm 1 lượt, hãy chia sẻ website lên MXH

Xem chính sách và quy định

 

Danh sách quà tặng

 • Đàn guitar Suzuki SDG-15NL
 • Deviser Ukulele -21-30
 • Capo PWCT12
 • D’Addario EJ13
 • Vocher 500.000 VNĐ
 • Vocher 200.000 VNĐ

Danh sách quay số

 • Lê thị hương giang vừa quay vào ô "Vocher 200.000 VNĐ" lúc 2018-07-23 19:57:03
 • Nguyễn Diệu Anh vừa quay vào ô "Vocher 200.000 VNĐ" lúc 2018-07-23 18:09:17
 • Văn Trần Lê Minh vừa quay vào ô "Vocher 200.000 VNĐ" lúc 2018-07-23 15:55:35
 • LÊ VĂN NGHĨA vừa quay vào ô "Vocher 200.000 VNĐ" lúc 2018-07-23 15:21:17
 • Lê Hà Mỹ Duyên vừa quay vào ô "D'Addario EJ13" lúc 2018-07-23 11:34:50
 • Trịnh Đức huy vừa quay vào ô "Vocher 200.000 VNĐ" lúc 2018-07-23 09:42:35
 • Trần văn hùng vừa quay vào ô "D'Addario EJ13" lúc 2018-07-23 07:47:22
 • Mai Nguyễn Hồng Ngọc vừa quay vào ô "Vocher 200.000 VNĐ" lúc 2018-07-23 05:10:39
 • Nguyễn Thị Thu Uyên vừa quay vào ô "D'Addario EJ13" lúc 2018-07-22 21:05:29
 • Đỗ Thị Ngọc Hòa vừa quay vào ô "D'Addario EJ13" lúc 2018-07-22 20:58:09