Phòng Thu

Thời gian: 16h00 – 17h30 ngày 21/7

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh

Ban nhạc biểu diễn

Thời gian: 18h00 – 20h00 ngày 21/7

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh

Ban nhạc biểu diễn

Thời gian: 19h00 – 20h00 ngày 21/7

Địa điểm: Crescent Mall Quận 7

Roland

Thời gian: 18h00 – 19h30 ngày 04/8

Địa điểm: Vạn Hạnh Mall

Giao Lưu Trọng Nhân

Thời gian: 19h30 – 20h00 ngày 04/8

Địa điểm: Vạn Hạnh Mall