Fingerstyle

Thời gian: 18h00 – 19h30 ngày 20/7

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh

Drum Circle

Thời gian: 19h00 – 20h30 ngày 20/7

Địa điểm: Vincom Nguyễn Chí Thanh

Drum Circle

Thời gian: 19h00 – 21h00 ngày 20/7

Địa điểm: Crescent Mall Quận 7

Guitar Circle

Thời gian: 18h00 – 19h00 ngày 03/8

Địa điểm: Vạn Hạnh Mall

Ukulele Circle

Thời gian: 18h00 – 19h00 ngày 03/8

Địa điểm: Vạn Hạnh Mall

Drum Circle

Thời gian: 19h00 – 21h00 ngày 03/8

Địa điểm: Vạn Hạnh Mall